duminică, 4 ianuarie 2009

Preţ

Ah! S-a înţepat în spinul uitării...
A rămas sterp, fără glas şi privire,
fără carne şi simţire,
pecetluindu-şi moartea cu ceara fierbinte a lumânării.

S-a înţepat în spinul uitării...
I-au smuls oamenii flămânzi din trup aripile.
Fiecare strop de sânge căzut îi numără îngerului morţii clipele
până la ultimul ceas al căderii...

El a căzut pentru ea...deliberat...
şi-a băut absinthul, şi-a otrăvit trupul,
pentru o clipă de fericire dulce închisă în sărutul
ce de curând l-a uitat.

Preţul iubirii e prea scump pentru cel singur,
uitat, frământat de patima atingerii celuilalt...
căderea din cerul înalt
e preţul omenesc de a uita de prea mult dor....

Un comentariu:

Faceți căutări pe acest blog